AFT-A8型  多参数电解质分析仪用测定试剂

1.2点定标,保证测试结果准确。


2.校准液和废液共用1个密封试剂盒,方便使用和抛弃,降低了生物污染的风险。


3.适用于K-Lite8D、AFT-800D系列机型,系列机型间试剂包可通用。


4.试剂包接咀与试剂包连接在一起,方便连接仪器和密封保存。


5.适用机型:K-Lite8、K-Lite8A、K-Lite8B、K-Lite8D、K-Lite8E、K-Lite8F、K-Lite8G、K-Lite8H、AFT-800A、AFT-800B、AFT-800D、AFT-800E、AFT-800F、AFT-800G、AFT-800H